login
Inicia sessió

register
Registra't

Àrea d'esports, joventut i Cala Sant Vicenç

Canals autonòmics a la Cala Sant Vicenç II


El passat dia 12 de desembre juntament amb un tècnic de la direcció general d'Innovació i desenvolupament tecnològic visitarem La Font per estudiar la viabilitat de instal·lar un centre per millorar el servei de Pollença i donar servei dels canals autonòmics a la Cala Sant Vicenç. Aquest possible projecte de centre nou a la Font és a mig/llarg termini, però el transport dels canals de tv autonòmics fins a Cala Sant Vicenç podria ser quasi immediat. Estam a l'espera que ens comuniquin quin cost te i que ens confirmin si per part del Govern hi haurà partida pressupòstoria. Més avall hi ha un link del informe tècnic.

Comentaris (93)23-12-2011 07:54:53Cala Sant Vicenç

Canals autonòmics a la Cala Sant Vicenç

El passat dia 10 de novembre tingué una reunió amb el director general d'Innovació i Desenvolupament tècnic i director tècnic per estudiar quines opcions hi ha per solucionar l'emissió dels canals autonòmics a la Cala Sant Vicenç, el problema principal com ja sabem és orogràfic. Actualment, el servei de televisió arriba al repetidor local a través de satèl·lit, ja que el senyal procedent del Puig de Sant Martí no hi arriba amb bones condicions. L'establiment d'una xarxa de distribució terrestre és necessària per poder veure els autonòmics, ja que m`han informat que aquests canals no s'emeten per satèl·lit. Des de la direcció general d'Innovació i desenvolupament tècnic ens comuniquen que hi ha dues opcions per superar aquest obstacle: torres altes o trobar un punt intermedi amb visió cap als dos punts. Aquest dilluns vindrà un tècnic i insitu es podrà estudiar millor les possibles solucions.

Si tècnicament és possible, ens trobarem amb dos inconvenients un, de cost, que aproximadament em digueren que la inversió d'una nova torre oscil·la entre 80.000 € o 120.000€ depenent si al lloc d'ubicació hi ha electricitat o no, i l'altre de tramitació, estam parlat de dos anys. L'antic consistori no se quines gestions va fer al respecte, lo que si em comentaren és que a la passada legislatura aquesta actuació estava finançada, la comunitat autònoma posava la torre i l'ajuntament el solar. Ara com és de suposar no hi ha partida pressupostaria, per tant ens quedam sense finançament.

També gràcies a un company, estam estudiant altres possibilitats que siguin efectives i més econòmiques, la seva reflexió va ésser la següent, que el nucli de la Cala Sant Vicenç sempre va amb lo darrer tren, i ara estam lluitant per uns canals que la majoria de municipis fa estona que els veuen, dons anem més enfora i intentem anar una passa per davant, apostem per la televisió a la carta.

Adjunt una simulació enviada pel tècnic, de la cobertura del Puig de Sant Martí, on se veu que el senyal no arriba a Cala Sant Vicenç per culpa d'obstacles orogràfics.

Vos tindré informats de les diferents opcions o dificultats que es presentin.


Comentaris (50)19-11-2011 09:43:04Cala Sant Vicenç

Precs i preguntes

Una vegada més no varem poeder acabar l'ordre del dia del plenari , varen quedar sense contestar els precs i preguntes dels partits polítics, més avall teniu les respostes


ESQUERRA POLLENÇA


El proper dia 10 de novembre tenc una reunió amb el Director General d'Innovació i desenvolupament Tecnòlogic per tractar el tema TV de la Cala Sant Vicenç, el batle m'acompanyarà.

PSM

Tema Mondo, com ja sabeu ens varem reunir amb Mondo, i ens varen proposar canviar la moqueta a preu de cost, 19€, ens varen comunicar que segons llei s'ha d'aplicar una garantia gradual, dons hem comprovat que si, que la garantia que s'ha d'aplicar és gradual, ja he donat instruccions per convocar una segona reunió per negociar el preu del metre quadrat.


Piscina, és una caixa de sorpreses, quan arregles una cosa s'espatlla un altre, i quan et penses que avui et quedarà solucionat, torna a sortir un altre problema. El PSM em demana si tenim previst tancar més dies, estam fent feina per evitar un tancament de les instal·lacions. Per posar a punt les instal·lacions, hem de fer, com es diu en termes futbolístics, un hattrick, concessionària, manteniment, i esmenar els problemes de construcció i defectes dels material de les instal·lacions.

1-Per una banda tenim la concessionària que no pot complir amb les seves obligacions, s'ha generat un deute d'aproximadament uns 40.000 €, una situació insostenible, després de varies reunions amb l'empresa per cercar solucions, es va parlar d'arribar a un acord amistós, cosa poc probable perquè per poder arribar a un acord amistós un dels requisits legals és que l'empresa concessionària estigui al corrent de les seves obligacions. Comunicarem en breu a la concessionaria que es posi al corrent de les seves obligacions.

2-Tenim unes instal·lacions que no s'han realitzat cap tipus de manteniment, per aquest motiu, seguit seguit, tenim problemes, el darrer, la deshumectadora, que ja està arreglada, no funcionava perquè s'ha havia espatllat una placa, ara s'han de revisar contactors, vàlvules i carregar de gas el compressor, encara no sabem el cost total de la reparació però aproximadament podem parlar de 5000€. Contractarem un servei de manteniment no només de les instal·lacions de la piscina coberta si no també de totes les altres que també pateixen el mateix problema per evitar despeses majors i donar més vida a les instal·lacions.

3- Avui mateix he tingut una reunió amb l'ute, Amer i Centros de Montajes, juntament amb el nostre arquitecte i enginyer, les instal·lacions presenten un munt de deficiències, farem arribar un informe tècnic a l'ute perquè esmenin tots els problemes derivats d'una mala construcció i defectes de materials

No tot son males noticies, les instal·lacions ja funcionen amb el nou sistema d'eficiència energètica, notarem una reducció considerable del consum i per tant aconseguirem reduir la despesa. També aprofit per comunicar que aquesta setmana han començat les obres d'un passadis que conectarà la piscina i el poliesportiu.

Pistes tennis Duva, varem presentar una proposta a Duva per regularitzar la situació, no hi varen estar d'acord i aquesta setmana han entrat una instància resumint totes les gestions que han fet amb l'ajuntament i aporten una proposta, a la propera junta de govern es debatrà.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA


S'han donat instruccions i en brevetat es començaran a redactar les bases per la concessió del bar del camp de futbol de Pollença

ALTERNATIVA PER POLLENÇA

Vos han arribat queixes de les molèsties que provoquen la porteria de futbet i la cistella de bàsquet col·locada entre el bar i les pistes de tennis del poliesportiu del Moll, m'agradaria saber exactament quines molèsties son per poder prendre una decisió. Les vegades que m'he trobat a les instal·lacions no he detectat que fou un problema, tot el contrari he vist mares i pares al bar mentrestant els nins i nines aprofiten per jugar dins aquest espai.

També heu rebut queixes del material usat per tancar alguns forats a les reixes del poliesportiu del Port de Pollença, abans de rebre els precs ja ho havíem esmenat.

Les aportacions d'un ciutadà per un possible reglament d'usos d'instal·lacions i materials municipals ja ho estam aplicant des l'àrea d'esports, s'han donat ordres per l'inici del inventari i dur un control de totes les compres per saber perquè i a on es fa la despesa. Fa més de dos mesos que demanam una fiança, per poder utilitzar equipament de propietat municipal, i es fan les comprovacions per tal de garantir el seu funcionament.

Club tennis Pollença, està constituït , d'aquesta manera els nins i nines de Pollença poden entrenar i competir, és veritat que no està inscrit a la Federació corresponent, el motiu és degut a que les instal·lacions municipals no hi ha tres pistes de tennis, que exigeix la Federació Balear de Tennis per poder competir, i els nins i nines que entrenen a Pollença competixen amb nom d'un club de tennis d' Alcudia, Club Pollentia, que si,disposen de tres pistes de tennis

Comentaris (52)28-10-2011 19:56:18

Campionat de Balears trial base

Diumenge dia 30 d'octubre es celebra el Campionat de Balears de trial base a la Cala Sant Vicenç, Ca'n Botana. El participants tenen entre 6 i 14 anys. La sortida dels primers pilots serà aproximadament a les 9:30, el campionat finalitzarà sobre les 13:30.

Els pilots pollencins son:

Miquel Jordà, 125 open,
Joan Cerdà 80cc
Jordi Torres 80 cc

Comentaris (15)26-10-2011 07:57:36

Mondo Ibérica

Ens hem reunit amb l'empresa Mondo Ibérica, els instal·ladors de l'herba artificial dels camps de futbol per executar la garantia contractada que és de 10 anys, cobreix defectes del material o instal.lació. El contracte es va signar fa set anys, dia 19 d'agost del 2004, Aquesta herba ha tingut un deteriorament accelerat, és evident que l'herba artificial és defectuosa i així ho afirma l'empresa Mondo. Ara bé, no es vol fer càrrec del 100% del cost del canvi de la moqueta perquè segons la llei, la garantia que s'ha d'aplicar és gradual, per tenir en compte el deteriorament a causa del us, ens varen mostrar una tabla gradual del cost del ajuntament per canviar l'herba, la tabla marca, a dia d'avui, que el cost és de 25,55€ metre quadrat, per tant si haguéssim executat abans la garantia estaríem parlant de quanties més baixes. De totes maneres com que l'empresa és conscient de la situació econòmica del ajuntament i també estava informada del defecte que fins i tot varen fer actuacions com per exemple haver de llevar cautxú ens proposen pagar el preu de cost del herba que és a 19€ per metre quadrat, aproximadament entre els dos camps de futbol sumen uns 9800 mestres quadrats. Estam pendent d'una segona reunió, ja que el contracte no especifica que la garantia sigui gradual, i hem de verificar si regalment la poden aplicar, i si és així, negociar el preu per metre quadrat.

Comentaris (89)07-10-2011 12:12:30Esports

Pistes de tennis Duva

El Club de Tennis del Moll està entrenant i competint a les pistes de tennis ubicades al costat dels Apartaments Duva, dic al costat perquè les tres pistes de tennis es varen construir dins dues parcel·les del Ajuntament (Sector PT-3), en principi pareix que hi ha dos contractes, encara que no he vist cap d'ells originals i signats, entre l'Ajuntament i l'empresa Duva, un, pel que fa la concessió a favor de Duva per a la construcció i explotació de les pistes de tennis, l'Ajuntament en teoria hauria d'haver cobrat un cànon anual per l'us i explotació de les parcel·les. I l'altre contracte on l'Ajuntament ha de pagar 2000€ mensuals més IVA a Duva, perquè el Club de Tennis pugui entrenar i competir, dos mil euros per utilitzar les instal·lacions durant 25 hores setmanals, és a dir 500€ més IVA setmanals que el preu de l' hora surt a 20,00€ més IVA, un autèntic desbarat!!!

El club de tennis del Moll utilitza aquestes instal·lacions perquè necessiten tres pistes per poder competir oficialment, i les instal·lacions esportives del Ajuntament no compleixen la normativa de la federació balear de tennis.

Instàncies fetes per Duva:

Dia 15 de setembre del 2006, Duva adjunta factura original per un valor de 6.960€ corresponent a tres mesos, juny, juliol i agost del 2006. i recorden que hi ha una factura pendent per una valor de 13.920€ corresponent als mesos des de desembre del 2005 al maig del 2006.

Dia 27 de Novembre del 2008, Duva insta a l'Ajuntament que la deute pendent és de 67.855,00, es descompten els cànons d'explotació i concessió dels exercicis 2005, 2006, 2007, i 2008 els qual sumen 54.570,16 € quedant un saldo a favor de Duva de 13.284,84€. També adjunten factura proforma per un import de 32.480,00€ en concepte del lloguer de les pistes corresponents a 14 mesos.

Dia 19 d'abril del 2010, Duva adjunta factura proforma per un valor de 27.840,00 i aprofiten per recordar la deute pendent de 67.855,00€, a n'aquesta instància no fan referència als cànons, no se si s'han cobrat.


Dia 14 de maig del 2010 Duva insta i recorda a l'Ajuntament que al 2005 es va subscriure un contracte de lloguer de les pistes de tennis per un valor de 24.000€ més iva i que hi ha pendent les factures (son proforma) fins dia 30/11/2009 una deute de 95.695,00€. Els 24.000€ de lloguer no consonen amb la factura proforma presentada del exercici 2007!

Dia 30 de novembre del 2010 Duva insta a l'Ajuntament que els hi abonin les factures pendents (son factures proforma) des del 15/09/2006 al 30/11/2010 que fan un total de 124.015,00€ dels quals es descompten els cànons del exercici 2009 i 2010, 14.576,18 i 14.692,79 respectivament, la resta pendent és de 94.746,030€


Dia 16 de maig del 2011 Duva insta a l'ajuntament reclamant el cobrament del lloguer del 2007, no hi ha factura, un pressupost que puja 16.231,97

I la darrera instància del dia 28 de juliol del 2011 que demanen l'abonament de la deute i es signi el contracte del 2011.

Intentarem solucionar i regularitzar el més aviat possible aquesta situació

Comentaris (62)18-09-2011 12:50:59

...tres mesos després

Primer de tot faig un aclariment per totes aquelles persones que fan comentaris totalment anònims i gens constructius, aquest blog és totalment voluntari i ningú em pot exigir la seva actualització. La meva feina es la de representar als ciutadans, i per això vaig crear aquest espai, per informar i recollir crítiques constructives. Per tant a totes aquestes persones anònimes, sigueu valents i contactau directament amb mi, que no tenc cap inconvenient amb explicar qualsevol dubte.

Aquests primers tres mesos, a part de que han passat molt aviat, la feina que he fet és, solucionar el problemes diaris i iniciar les gestions per poder sortir el més aviat possible d'aquest gran desgavell. Els nostres fonaments estan ben tocats, això fa, que he d'invertir temps per crear una bona base i poder créixer amb solidesa. Més m´hagués agradat trobat una bona base per poder començar a desenvolupar nous projectes. És complicat sortir del clot amb rapidesa, no tenim recursos econòmics i part del funcionariat no rendeixen com cal, afegim també, que per solucionar, regularitzar i legalitzar la situació, casi tot passa per la secretaria, un autèntic embut. Ja ho vaig dir a una Junta de Govern, que és importantíssim que tots anem a una, aquest Ajuntament necessita una restructuració urgent de tot el personal per poder ésser més eficaços, el personal necessita saber quines son les seves responsabilitats, i sobre tot motivació, la motivació, positivisme i les ganes de fer feina son molt importants per sortir endavant!

A continuació detall un parell de les gestions iniciades.

Piscina coberta

Estic pendent d'una reunió amb la UTE , Amer e Hijos i Centro de Montajes que son les empreses responsables de la instal·lació. Ja informaré després de la reunió.

Aquest mes quedaran arreglats els motors de re-circulació del aigua, ara mateix estam damunt la corda fluixa, només funcionam amb un motor. La gestió es fa a través d'Emser, s'han cercat les peces defectuoses per poder canviar-les reduint els cost considerablement.

Estam negociant un contracte de manteniment de les instal·lacions, la finalitat és aconseguir augmentar la vida de la maquinària i reduir les despeses de manteniment i evitar reparacions greus i costoses.

He iniciat les gestions per un projecte de millora de l' entrada de la piscina i la connexió amb el poliesportiu, la idea és utilitzar materials que tenim amb existència i la brigada d'homes del Ajuntament. Està pendent de reunió i estudi de la seva viabilitat.

Camps de Futbol

També pendent de que ens confirmin una reunió amb Mondo, responsable de la instal·lació del herba artificial dels dos camps de futbol.

Ca'n Escarrinxo


L'Ajuntament paga un lloguer mensual de 1200€ pels mòduls instal·lats a c'an Escarrinxo, aquests son utilitzats per l'associació de músics de Pollença. Vaig demanar el contracte a diversos funcionaris sense èxit, segons pareix hi ha un contracte amb opció de compra. Si fos així aquestes casetes estarien pagades més d'una vegada. La setmana passada vaig tenir una reunió amb el delegat de les Balears. Estic esperant que des de Madrid ens enviïn el contracte per poder solucionar-ho el més aviat possible.

Anualment C'an Escarrinxo ens consta 20.000€, tant des de l'àrea de Joventut com l'àrea d'esports intentarem donar sortida per tal d'aprofitar la instal·lació, si teniu alguna idea, ja ho sabeu.

En breu posaré més articles de les gestions que em queden pendents d'explicar.

Comentaris (11)16-09-2011 08:39:41

Alfonso Benavides, Bronze campionat del Mon Szeged 2011

És un orgull per tots els pollencins/nes, que un esportista pollencí haguí aconseguit medalla de bronze al Campionat del Mon de de piragüisme de Szeged (Hungría), aconseguint la classificació pels Jocs Olímpics de Londres del 2012. Una actuació extraordinària, amb un temps de 39.687, el segon va ésser el rus Ivan Shtyl amb un temps de 39.573 i el primer classificat en Valentin Demyanenko de Azerbayán amb un temps de 39.339.

I ara a fer molta feina amb l'objectiu d'aconseguir la medalla d'or, salut i força

Enhorabona Sete!!!

Adjunt link del vídeo de la cursa

http://www.youtube.com/watch?feature=related&v=B5KnQuqeLFk&gl=ES

Comentaris (14)26-08-2011 08:04:48Esports

CarnaMar, disfresses per nins/es

L' àrea de Joventut organitza un taller per nins i nines de 0 a 10 anys, és realitzarà a la platja de Cala Barques, tindrem diversos accessoris per complementar les disfresses, la temàtica de la disfressa ha d'anar relacionat amb la Mar, per tant es tractaria de que duguéssiu els nins/es disfressats amb materials reutilitzables. El taller és durà a terme per voluntaris, na Cati Vicens, Malena Ramon, Martina Rosselló, i la tècnica de Joventut, Antònia Serra, faran els retocs de disfressa i ajudaran a realitzar instruments de percussió, i na Cati Llompart ens ajuda, donat una toc de gràcia amb la seva habilitat amb les pintures. Una vegada acabat el taller, farem una petita rua de Cala Barques a Cala Molins.


Comentaris (0)26-08-2011 07:29:55Joventut

Programa festes Cala Sant Vicenç

Comentaris (2)24-08-2011 08:14:28Cala Sant Vicenç

Visita instal·lacions piscina climatitzada

Haurem de prioritzar i vigilar molt la despesa pública per poder mantenir les instal·lacions municipals.

Les instal·lacions de la piscina climatitzada estan a un estat deplorable per una falta de manteniment, una mala construcció i també, segons pareix, no es va tenir en compte un informe tècnic per poder evitar els problemes actuals.

Els conductes d'aire calent estan ben oxidats, i quan hi ha condensació cauen gotes d'òxid dintre de la piscina, a la part interior dels conductes, s'ha està desfent un material, no se quin és, en forma de llesques. que alguns troços petits també cauen dintre de la piscina. Aquest conductes pens que no haurien d'estar amb aquest estat, en principi son de acer inoxidable, miraré si podem demanar responsabilitats a l'empresa que ho va instal·lar.

També s'ha de revisar les vidrieres d'alumini, panys espenyats i vidrieres que s'han desplaçat i no tanquen com cal, punts d'humitat, i revisar l'enrajolat que te qualque "poro" que dona aigua a la sala de màquines, oxidant les bigues de ferro.

La instal·lació toca funcionar amb tres motors de circulació d'aigua , ara mateix funciona amb un, comprat dins el mes de juliol, ja està gestionat de manera urgent per solucionar-ho, ja que estam forçant el motor que ha de moure ell tot sol totes les tones d'aigua.


S'ha esta canviat una turbina que te un cost de casi 3000€, amb un bon manteniment hagués pogut durar més anys.


Hi ha el dipòsit de cloro dintre la sala de màquines, segons m'han explicat, hauria d'estar a l'exterior per poder evitar que oxidi la instal·lació


La sala de màquines també s'ha d'organitzar, fa de magatzem, vaig trobar unes porteries de futbol platja, que en principi em pensava que eren tubs reserves de la pròpia instal·lació, vaig flipar quan vaig veure que encara estaven amb el seu paper d'embalatge, fa més de quatre anys que estan allà. També s'ha li ha de donar una sortida o vendre o aprofitar.

Comentaris (22)10-08-2011 08:02:54

Cinema Documental a la Cala Sant Vicenç

Dia 25 d'agost a la Cala Sant Vicenç a la Plaça dels Pins a les 21:30 es projectarà el documental Homes Sincronitzats - o com superar la crisis dels quaranta ballant sota l'aigua.

Direcció: Dylan Williams
Nacionalitat: Regne Unit; Gran Bretanya,Suècia (2010)
Duració: 60 minuts
Gènere: Social,Primera persona
VO en anglès i suec subtitulada en català

Sinopsi

Una humorística i commovedora mirada a un grup d’homes que aconsegueixen l’èxit com a membres de l’equip suec de natació sincronitzada. El que comença com una activitat setmanal per escapar de la rutina diària i les responsabilitats familiars, es converteix gradualment en un compromís molt més seriós. Aquest grup, format per conductors de trens, carnissers, arxivers i professors, aviat descobreix que no és l’únic equip masculí del món i que, per primera vegada, està a punt de celebrar-se un campionat a nivell mundial que tindrà lloc l’any en què molts d’ells en fan 40, un moment de les seves vides on toca fer balanç.

El Director

Dylan Williams és un gal·lès establert a Suècia per amor que s’uneix a l’equip masculí de natació sincronitzada amb la intenció d’ampliar el seu cercle d’amistats. Sis anys després comença a fer-se un lloc en la realització de documentals amb aquesta obra, que dirigeix i protagonitza. Actualment segueix combinant els entrenaments amb l’equip amb un projecte a la seva Gal·les natal i una sèrie per a nens de 3 a 5 anys.

Premis i Festivals

> Galway Film Fleadh, selecció oficial. Irlanda, 2010.

> Silverdocs, selecció oficial. EUA, 2010.

> DocPoint, Helsinky Documentary Film Festival. Finlàndia, 2011.

Comentaris (16)27-07-2011 11:41:10Cala Sant Vicenç

Activem la Cala Sant Vicenç

La Cala Sant Vicenç necessita que durant tot l'any hi hagi activitat, és un nucli del municipi que tenim ben descuidat i que cada vegada la seva activitat comercial es veu reduïda, actualment no vivim un bon moment econòmic, especialment a la Cala Sant Vicenç, per aquest motiu, i ara més que mai, intentaré augmentar les visites dels pollencins, pollencines, passants i turistes per donar més vida a la Cala. Una de les accions on crec que podem aconseguir mes moviment és dinamitzant la Cala Sant Vicenç, i en lloc de celebrar les festes i concentrar les activitats i massificar els visitants durant tres dies, trob més interessant que quasi cada cap de setmana hi hagi diferentes activitats, culturals, esportives, lúdiques...etc. Les activitats que hi ha previstes son les següents, Cursa Ciclista, Fil d'Ariadna, documental a la plaça dels pins, Art i copes, Concert, Visites guiades, Campionat de Trial... Aquestes, estan pendent de confirmar i és difondran a través del blog, facebook i altres canals.

M'agradaria que si teniu qualque iniciativa idea..etc m'ho faceu arribar, junts podem aconseguir que el municipi de Pollença millori dia a dia.

Comentaris (4)26-07-2011 18:35:28Cala Sant Vicenç

Clubs esportius

Hem fitxat dos dies a la setmana per atendre a tots els clubs o associacions esportives. Ens hem reunit de moment, amb el club de futbol Moll i amb el club bàsquet Moll, ambdues coincideixen que no han cobrat les subvencions dels 2010, resulta que encara està pendent d'anar a junta de govern.

Fins ara el bar del camp de futbol del Moll ha funcionat d'aquella manera, estam preparant els plecs de condicions per treure a concurs la concessió del bar. No s'ha duit un bon manteniment de les instal·lacions, i ara es precís fer una bon repàs, dutxes espenyades, portes vestidors rompudes, goteres als vestidors, desaigües voltant camp de joc romputs que perilla que algun esportista es faci mal, focus que no funcionen, ... el camp d'herba artificial està en mal estat i com que està en garantia demanarem responsabilitat a l'empresa que el va instal·lar.

El club bàsquet del Moll ha de fer virgueries per poder competir, hi ha un conveni amb l'institut del Moll per poder compartir el petit pavelló, tan petit que quan hi ha un partit de bàsquet la taula dels arbitres s'ha de posar a la porta del bany. El conveni ha quedat desfasat i s'ha de revisar. Fa anys que les hi han promès un pavelló, realment necessiten unes instal·lacions amb condicions per poder entrenar i competir, la veritat és, que ara mateix, si no ens subvencionen un pavelló no es podrà fer, mentrestant hem de cercar una solució a curt plaç pel Club Bàsquet Moll. En Joan Cifre Cerdà em va comentar, que una possible solució, seria la d'utilitzar les pistes exteriors existents al Port de Pollença, no em pareix mala idea, organitzarem una reunió per estudiar la seva viabilitat.Aquesta setmana tenim reunions amb el club ciclista i el club bàsquet de Pollença

Comentaris (14)18-07-2011 12:23:24Esports

Rudy Fernàndez, un autèntic jugador de la NBA

És el segon any consecutiu que en Rudy Fernàndez organitza el Campus de Bàsquet a Pollença, divendres dia 15 a les 10 hores organitzam un petit esdeveniment a la Plaça Major per acostar el Campus al poble, vos convidam a venir i podreu veure de prop un petit entrenament dirigit per en Rudy, només te 25 anys i te una trajectòria esportiva espectacular

MVP Copa del Rei 2004
MVP Final de la FIBA Cup 2006
• Jugador més espectacular temporada 05/06 (revista “Gigantes del Básket”)
• Millor jugador jove d'Europa en 2006
• Millor jugador jove d'Europa 2007
MVP Lliga Catalana en 2007
• Cinquè ideal de la Liga ACB temporada 06/07
MVP Copa del Rei 2008
MVP Final de Copa ULEB 2008
• Màxim anotador Liga ACB temporada 07/08
• Líder recuperacions Liga ACB temporada
07/08
• Cinquè ideal Liga ACB temporada 07/08
• Cinquè ideal de l'Eurobasket de Polònia 2009
Récord de triples d'un "rookie" en la NBA
• Primer jugador no americà en participar en el concurs de mates de la NBA

fotos de Rudy
Comentaris (0)13-07-2011 07:29:10Esports

Pàgines: 12  <>