login
Inicia sessió

register
Registra't

Àrea d'esports, joventut i Cala Sant Vicenç

Quin Festival!

Un dia, no em record qui, em varen dir; hauríem de canviar el dia de les eleccions locals, és una locura començar una nova legislatura a un moment de plena activitat, aquell dia li vaig donar la raó, però quan penses i madures et dones compte de moltes coses més, si haguéssim tingut un govern competent i responsable no viuríem aquesta situació, que l'empresa més grossa de Pollença estigui totalment abandonada.

Em dona molta tranquil·litat i seguretat que na Malena, entre altres àrees, porti l'àrea d'Hisenda, una àrea clau per poder sortir de la ruïna. Com pot funcionar un Ajuntament, una empresa privada o una unitat familiar, sense saber de quins diners es disposa i que es deu? idò així hem funcionat fins ara! Organitzar hisenda no es fa en dos dies, i requereix molt d'esforç, cal fer molta feina i dur una política austera, ara s'ha està treballant per posar la comptabilitat al dia per després poder iniciar l'auditoria. L'altre àrea que ha donat més mal de caps a la tinent batle és la del Festival de Pollença, o Ca'n Bum, en 15 dies s´ha organitzat el Festival quan abans s'organitzava amb tres mesos, quina deixadesa, corregir el rumb amb onades de sis metres és complicat, esper que quan mes aviat millor poguem navegar en aigües tranquil·les i el rumb correcte. Te molt de mèrit la gestió, esforç i dedicació de na Malena, ha estat molt valenta dur el festival endavant.

Enhorabona Malena
força i ànims, segueix així

Comentaris (8)09-07-2011 07:20:25General

Farola que mira façana..

Dimarts a vespre vaig fer una volta per la Cala Sant Vicenç per saber quines faroles no funcionen i quin tipus tenim, hi ha un batzum batzam!!, l'electricista amb va posar el corrent de la problemàtica, a part, de que hi hagi qualque bombeta fusa, hi ha problemes tècnics degut a l' humitat i els moscards, i també zones que no hi ha il·luminació, en breu tindré una reunió-visita a la Cala per fer un pla d'actuació. Des del Març del 2010 està aprovat per ple, la compra de 16 faroles, les faroles fa pocs dies que han arribat, el cost aproximat és de 2000€, com així ha passat més d'un any??? Ara veurem quan les podran instal·lar, estam en temporada de festes i només hi ha tres electricistes.

Comentaris (1)30-06-2011 15:48:41Cala Sant Vicenç

...19 dies després

Enhorabona Tomeu!!, ...em diuen pel carrer, la veritat és que no se que contestar, enhorabona de que?, ...pens, o un altre cosa que em demanen és...., que! estàs content? o em diuen també...., tu ja sabies que et trobaries...la sensació és la d'estar dins arenes movedisses, cada dia que passa surten problemes, i no arribes ni a situar-te i ni tants sols poder començar nous projectes. El poble està enfonsat, i no entenc com els dirigents han permès que arribessin a n'aquesta situació i pitjor encara, que nosaltres, el poble, hagem estat capaços de permetre-ho, perquè per lo vist tots érem conscients. Vivim una situació molt crítica degut, no, a una mala gestió, sinó, a una inactivitat total, hem navegat a la deriva durant molts d'anys i ara estam pagant les conseqüències, tenim un poble mal cuidat i endeutat, Fer les coses be no costa res, però fer-les malament te una repercussió nefasta, que és lo que estam patint. Per solucionar-ho i dur endavant a Pollença és molt necessari un canvi de mentalitat de tots. Pensant en local és més fàcil entendre les coses, si reflexionem que fèiem i com actuam dins casa nostra, el dia a dia, si feim obra, si neteja, de quina manera solucionam els problemes,...etc, ens donarem compte quina és la conducta que hauríem de tenir cap el nostre poble, no ens defensam fins que no ens toquen les nostres butxaques, i els pocs diners que hi ha a les arques del Ajuntament també son nostres. La participació del poble és molt important.

Lluitem pel nostre poble!!


Comentaris (1)30-06-2011 12:55:35

Plenari cada dos mesos

No he anat mai a cap plenari, i com jo crec que hi ha molta gent, record comentaris de que la sala de plens sempre està buida, tan sols algun periodista, qualque vegada ho he sentit per la ràdio i és molt avorrit, segons tenc entès les competències que te el plenari són excases, i la proposta de fer un plenari cada dos mesos i una Junta de portaveus cada mes (un portaveu per cada partit polític) no crec que sigui una passa enrere tot el contrari. Hi haurà més reunions i es podran tractar tots els temes amb la possibilitat de que no només els polítics sinó els tècnics donassin tota la informació que ells volguessin. Més transparència i comunicació amb tots els partits, que són els que representen a tots els votants. Les actes de la junta de portaveus seran públiques per tant es podran penjar a la web, blog...etc, d'aquesta manera el ciutadà estarà més informat.

El que necessita aquest poble per sortir de la ruïna és que es faci molta de feina i gestionar amb austeritat, com ja he comentat abans, hem se sumar i no dividir, hem de sumar els esforços, i centrar-nos amb les necessitats bàsiques, serveis, economia, promoció turística, seguretat, educació,... recordau que aquest Ajuntament te moltes mancances i si tots, ciutadans, funcionaris i polítics no posam de la nostra part no aixecarem Pollença.

Comentaris (37)25-06-2011 07:54:33General

Primeres gestions a la Cala Sant Vicenç

La setmana passada vaig tenir una reunió amb l'associació de veïns de la Cala Sant Vicenç, em varem passar un llistat de les necessitats de la Cala, arrel d'aquest document, lo primer que he fet és mantenir diverses reunions amb els tècnics del ajuntament per poder agilitzar i reactivar el projecte de dur aigua potable a través del coll de Síller a la Cala Sant Vicenç, ja és ben hora i necessari que els veïns de la cala puguin gaudir d'aigua potable . El Coll de Síller és una zona ANP (alt nivell de protecció) per aquest motiu la primera passa que hem de donar, és la realització i tramitació d'un estudi d'impacte mediambiental, el temps estimat per realitzar l'estudi i obtenir una resposta és de dos mesos, per tant és important prioritzar la tramitació perquè les obres es puguin iniciar dins el setembre o octubre i estiguin acabades abans de la propera temporada. La segona passa és la de parlar i arribar a un acord amb els veïns del Coll de Síller per poder passar les canonades d'aigua.

Més coses, els famosos contenidors soterrats, m'he reunit amb el tècnic de mediambient Toni March i la regidora Maria Buades per tal de donar servei el més aviat possible, és una vergonya que malgrat sigui subvencionat tenir una inversió de 100.000€ aturada, cada punt de contenidors soterrats està format per cinc contenidors, vidre, paper, cartró i dos de rebuig, l'Ajuntament no te cap camió adient per la recollida del rebuig, per tant hem fet un comunicat oficial a Lumsa que comenci a fer la recollida i en funció de les necessitats convertirem els de dos de rebuig de cada punt, amb recollida selectiva, es a dir, vidre, paper o plàstic. Segons la regidora de mediambient Maria Buades m'ha comunicat avui mateix, que la setmana vinent buidarien els contenidors que estan plens d'aigua per que l'empresa Lumsa comenci a donar servei. També aquesta empresa te un comunicat oficial per llevar quatre iglús de paper, tres estant al aparcament d cala Molins, al costat de la caseta se socorristes, i l'altre just després de la rampa on baixen les barques.

Encara,em queden pendents moltes feines importants a la Cala, deman disculpes perquè encara no he pogut parlar amb els homes de manteniment, la setmana vinent ho faré, igualment amb en Gerard el policia de la cala i en Toni, encarregat de les platges.

Bon cap de setmana!!

Comentaris (5)24-06-2011 14:01:15Cala Sant Vicenç

Piscina Climatitzada

El segon dia com a regidor vaig tenir la primera patata calenta, varen llevar el comptador de subministrament i donar de baixa el contracte, de la piscina climatitzada del Moll degut a la falta de pagament. El consum d' electricitat va a càrrec de la concessionària, ja fa més d'un any que la concessionària va instar a l'ajuntament que degut al consum tan alt d'electricitat no era viable, l'empresa concessionària es va equivocar realitzant un estudi de mercat quantificant la despesa mensual a 1500€, actualment la mitja mensual és de 3000€ , així dons fa més d'un any que l'empresa no fa efectiva la despesa. Una situació vergonyosa , ja que no és la primera vegada que les instal·lacions sofreixen un tall d'electricitat. La situació era que quan havia avís de tall de subministre, l'ajuntament feia efectiva la despesa per poder seguir donant servei als usuaris, que ha passat amb els darrers avisos de tall? coincideix que els avisos, les han rebut en plena campanya electoral. La darrera factura que hem pagat puja a 5.288,98€ La concessionària deu mes de 21000€ en concepte d'electricitat. Perquè no es torni produir aquesta situació tan lamentable, sol·licitarem el canvi de titularitat del comptador per poder controlar la situació i l'equip de govern es reunirà el més aviat possible per solucionar d'una vegada aquest greu problema.

Si no hi ha res de nou demà dimecres a les 8:00 am. instal·laran el comptador

Comentaris (5)22-06-2011 14:19:30Esports

Presentació

He donat una passa difícil i important a la meva vida, som regidor d'esports, de joventut i de la Cala Sant Vicenç, una passa de molta responsabilitat ja que el futur del poble depèn de la gestió dels regidors i funcionaris. Molts dels meus amics i amigues m'han dit, on t'has ficat? com t'has complicat la vida, es veritat, la meva vida privada ja es veu afectada, aquesta passa l'he donada perquè estic empegueït que el meu fill neixi a un poble en tantes mancances i estic cansat de sentir crítiques inútils dels ciutadans i hagem estat capaços de deixar fer lo que han volgut, o simplement permès que no hagin fet res durant les anteriors legislatures. Ja és ben hora que canviem de mentalitat, hem d'aprendre a lluitar pel nostre poble, per les nostres necessitats, sense tenir por ni vergonya del que pugui pensar el nostre veïnat, això es lo que pens fer des de l'ajuntament, lluitar per una política i actitud diferent amb una gestió transparent, legal, i efectiva. Soc responsable de tres àrees i no tenc dedicació exclusiva, ho he de fer del meu temps lliure, és a dir una feinada, intentaré crear alguna plataforma de voluntaris que em puguin donar una ma per poder fer una gestió més eficaç. Estam a una situació econòmica molt crítica, no sabem lo que devem, sortiran factures com a bolets sense comptabilitzar, els pressuposts del 2011 els han deixat sense aprovar, i vos puc assegurar que aquesta situació no ve donada per la crisis mundial que estam patint, te l'afegit d'una mala gestió, per això vos deman que ajudeu a surar el vaixell, em de sumar esforços tots, regidors, funcionaris i ciutadans! tots cap un sol camí, el be del poble.


Estimem Pollença i aixequem Pollença!

Comentaris (18)22-06-2011 13:27:17General

Pàgines: 12  <>