login
Inicia sessió

register
Registra't

Àrea d'esports, joventut i Cala Sant Vicenç

Articles de la categoria: General

Quin Festival!

Un dia, no em record qui, em varen dir; hauríem de canviar el dia de les eleccions locals, és una locura començar una nova legislatura a un moment de plena activitat, aquell dia li vaig donar la raó, però quan penses i madures et dones compte de moltes coses més, si haguéssim tingut un govern competent i responsable no viuríem aquesta situació, que l'empresa més grossa de Pollença estigui totalment abandonada.

Em dona molta tranquil·litat i seguretat que na Malena, entre altres àrees, porti l'àrea d'Hisenda, una àrea clau per poder sortir de la ruïna. Com pot funcionar un Ajuntament, una empresa privada o una unitat familiar, sense saber de quins diners es disposa i que es deu? idò així hem funcionat fins ara! Organitzar hisenda no es fa en dos dies, i requereix molt d'esforç, cal fer molta feina i dur una política austera, ara s'ha està treballant per posar la comptabilitat al dia per després poder iniciar l'auditoria. L'altre àrea que ha donat més mal de caps a la tinent batle és la del Festival de Pollença, o Ca'n Bum, en 15 dies s´ha organitzat el Festival quan abans s'organitzava amb tres mesos, quina deixadesa, corregir el rumb amb onades de sis metres és complicat, esper que quan mes aviat millor poguem navegar en aigües tranquil·les i el rumb correcte. Te molt de mèrit la gestió, esforç i dedicació de na Malena, ha estat molt valenta dur el festival endavant.

Enhorabona Malena
força i ànims, segueix així

Comentaris (8)09-07-2011 07:20:25General

Plenari cada dos mesos

No he anat mai a cap plenari, i com jo crec que hi ha molta gent, record comentaris de que la sala de plens sempre està buida, tan sols algun periodista, qualque vegada ho he sentit per la ràdio i és molt avorrit, segons tenc entès les competències que te el plenari són excases, i la proposta de fer un plenari cada dos mesos i una Junta de portaveus cada mes (un portaveu per cada partit polític) no crec que sigui una passa enrere tot el contrari. Hi haurà més reunions i es podran tractar tots els temes amb la possibilitat de que no només els polítics sinó els tècnics donassin tota la informació que ells volguessin. Més transparència i comunicació amb tots els partits, que són els que representen a tots els votants. Les actes de la junta de portaveus seran públiques per tant es podran penjar a la web, blog...etc, d'aquesta manera el ciutadà estarà més informat.

El que necessita aquest poble per sortir de la ruïna és que es faci molta de feina i gestionar amb austeritat, com ja he comentat abans, hem se sumar i no dividir, hem de sumar els esforços, i centrar-nos amb les necessitats bàsiques, serveis, economia, promoció turística, seguretat, educació,... recordau que aquest Ajuntament te moltes mancances i si tots, ciutadans, funcionaris i polítics no posam de la nostra part no aixecarem Pollença.

Comentaris (37)25-06-2011 07:54:33General

Presentació

He donat una passa difícil i important a la meva vida, som regidor d'esports, de joventut i de la Cala Sant Vicenç, una passa de molta responsabilitat ja que el futur del poble depèn de la gestió dels regidors i funcionaris. Molts dels meus amics i amigues m'han dit, on t'has ficat? com t'has complicat la vida, es veritat, la meva vida privada ja es veu afectada, aquesta passa l'he donada perquè estic empegueït que el meu fill neixi a un poble en tantes mancances i estic cansat de sentir crítiques inútils dels ciutadans i hagem estat capaços de deixar fer lo que han volgut, o simplement permès que no hagin fet res durant les anteriors legislatures. Ja és ben hora que canviem de mentalitat, hem d'aprendre a lluitar pel nostre poble, per les nostres necessitats, sense tenir por ni vergonya del que pugui pensar el nostre veïnat, això es lo que pens fer des de l'ajuntament, lluitar per una política i actitud diferent amb una gestió transparent, legal, i efectiva. Soc responsable de tres àrees i no tenc dedicació exclusiva, ho he de fer del meu temps lliure, és a dir una feinada, intentaré crear alguna plataforma de voluntaris que em puguin donar una ma per poder fer una gestió més eficaç. Estam a una situació econòmica molt crítica, no sabem lo que devem, sortiran factures com a bolets sense comptabilitzar, els pressuposts del 2011 els han deixat sense aprovar, i vos puc assegurar que aquesta situació no ve donada per la crisis mundial que estam patint, te l'afegit d'una mala gestió, per això vos deman que ajudeu a surar el vaixell, em de sumar esforços tots, regidors, funcionaris i ciutadans! tots cap un sol camí, el be del poble.


Estimem Pollença i aixequem Pollença!

Comentaris (18)22-06-2011 13:27:17General